Ingenico

Voorts informeren wij u bij dezen dat in verband met uw bestelling activiteiten voor fraudebewaking en fraudebeheer worden uitgevoerd; dit betekent dat uw persoonsgebonden gegevens bijkomend verwerkt worden naast de verwerking van betaalprocessen van het type ‘kaart niet voorhanden. De verantwoordelijke voor deze bijkomende verwerking met het oog op fraudepreventie en -bestrijding, bepaling van het risiconiveau en vastlegging van de score is Ingenico Financial Solutions SA/NV (Ingenico FS).
Iedere poging tot bedrog kan opname van uw persoonsgebonden gegevens in een door Ingenico FS beheerd bestand met zich meebrengen, waarvan het doel de tracering van fraudegevallen is, in het bijzonder het ter beschikking stellen van informatie voor criteria ter beoordeling van risico’s en de voor dit doel gebruikte scoredocumentatie. In geval van een bestelling die u op een later tijdstip bij een handelaar plaatst die in dezelfde branche/sector actief is en een beroep op dienstverleningen van Ingenico FS doet, kan de opname van uw gegevens in dit bestand ertoe leiden dat een hoger risiconiveau aan u wordt toegekend, hetgeen op zijn beurt een afwijzing van deze bestelling door de handelaar tot gevolg kan hebben.
U hebt het recht uw persoonsgebonden gegevens op te roepen, in te zien en te laten corrigeren en u om legitieme redenen te verzetten tegen de verwerking van persoonsgebonden gegevens. Om van dit recht gebruik te maken kunt u een dienovereenkomstig schrijven naar Ingenico Financial Solutions SA/NV – Juridische afdeling ‘gegevensbescherming’, Woluwedal 102 – B-1200 Brussel (België), of een e-mail naarprivacy@fs.ingenico.com sturen; gelieve een ondertekende kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen. Gegevens die u krachtens de in uw land geldende voorschriften niet hoeft op te geven, kunt u onleesbaar maken.

Typ hier je zoekopdracht