Online geschillenbeslechting

De Commissie van de EU heeft een internetplatform voor het online beslechten van geschillen (het zog. ‘ODR’-platform) in het leven geroepen. Het ODR-platform dient als contactpunt voor buitengerechtelijke beslechting van twisten aangaande contractuele verplichtingen die uit online koopovereenkomsten voortvloeien. U bereikt het ODR-platform op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


De voor de Warsteiner-brouwerij verantwoordelijke instantie voor beslechting van consumentendisputen is deAllgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. Straßburger Str. 8, 77694 Kehl (internet: www.verbraucher-schlichter.de). Deze beslechtingsinstantie is een ‘algemene beslechtingsinstantie voor consumentengeschillen’ conform § 4 lid 2 zin 2 van het VSBG [federale Duitse wet op de beslechting van consumentengeschillen]. De Warsteiner-brouwerij verklaart bij dezen in conflicten met consumenten deel te nemen aan een buitengerechtelijk geschilbeslechtingsproces voor de voornoemde beslechtingsinstantie. Er wordt op gewezen dat de gerechtelijke weg overeenkomstig de wettelijke bepalingen blijft bestaan.

Typ hier je zoekopdracht